UFABETWINS กลุ่มคิง เพาเวอร์จัดกิจกรรมฟุตบอลคลินิก''ปลุกพลังฝันจิ้งจอกพันธุ์สยาม"

 

โดยโปรแกรมในช่วงเช้าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะฟุตบอล แบ่งเป็น 5 ฐาน (ฐานละ 12 นาที) ซึ่งประกอบไปด้วย Football Station (ฐานฟุตบอล), GK Station (ฐานผู้รักษาประตู), Sports Science Station (ฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา), Strength & Conditioning Station (ฐานการพัฒนาศักยภาพทางร่างกาย), Injury Prevention Station (ฐานให้ความรู้เรื่องการป้องกันอาการบาดเจ็บ)

อ่านต่อได้ที่ UFABETWINS